banner

Frank Rudolph nieuwe directeur Coöperatie DEP en Orgafert

07 november 2023

divider

In september vierde Coöperatie DEP haar 25-jarig jubileum in Burgers Zoo, met pluimveehouders en medewerkers die terugblikten en vooruitkeken. Tijdens dit jubileum stelde voorzitter Noud Beijer, Frank Rudolph voor als de opvolger van Wil van der Heijden en Adrie Schoenmakers. "Mijn opdracht is de coöperatie naar een volgend jubileum te leiden," zegt Rudolph, die eerder al als externe consultant betrokken was bij Orgafert.

Organisatie DEP
“Afgelopen zomer zijn Wil van der Heijden (directeur DEP) en Adrie Schoenmakers (directeur Orgafert) vertrokken. Dat was het uitgelezen moment om te kijken hoe we als organisatie in deze hectische markt verder willen”, zegt Noud Beijer, voorzitter DEP en vermeerderaar vleeskuikenouderdieren. Het bestuur benoemde Frank Rudolph als nieuwe directeur van zowel DEP als Orgafert. "Naast operationeel leiderschap heeft hij de taak om te bepalen wat het beste is voor onze toekomst," legt Noud Beijer uit. Hij zal dit in nauw overleg met Noud en de overige bestuursleden doen.

Hoewel het huidige contract tussen DEP en BMC loopt tot 2029 (met mogelijk uitloop tot 2030), wil de organisatie vooruitdenken: krijgt BMC een derde leven? Wat betekent dit voor de DEP en Orgafert organisatie? Hoe houden we deze robuust en toekomstbestendig? De wereld verandert immers snel. “Er wordt geanticipeerd op mogelijke veranderingen, zoals verminderde pluimveeaantallen door opkoopregelingen, minder mest door de omschakeling naar 1 ster Beter Leven en de invloed van andere partijen op de mestmarkt,” aldus Noud Beijer.

DEP leden optimaal ontzorgen
“We willen als DEP en Orgafert alle mogelijkheden goed blijven benutten. De mestmarkt verandert, de vraag naar mest is groot en het aanbod aan mest zal waarschijnlijk minder worden. Daarom willen we onze DEP leden blijvend aan ons binden, onder andere door ze vanuit Orgafert optimaal te ontzorgen bij de mestafvoer, met een hoge mate van betrouwbaarheid en servicegerichtheid. Dat is naast de prijs ook zeer belangrijk”, aldus Frank Rudolph. Hij kijkt uit naar de komende periode: "ik draag graag bij aan het versterken van de verbinding met de leden en de samenwerking tussen DEP, Orgafert en BMC Moerdijk".

Invloed politiek en energieprijzen op mesthandel is groot
DEP heeft haar leden op de hoogte gebracht dat per 1 oktober 2023 de prijs voor kwaliteit A mest op 0 euro is vastgesteld vanwege de dalende elektriciteitsprijs. Frank Rudolph merkt op: "Hoewel onvermijdelijk, contractueel is de mestprijs namelijk gekoppeld aan de gerealiseerde (EPEX day-ahead) elektriciteitsprijs van 6 maanden daarvoor, hadden we natuurlijk liever een andere boodschap gebracht naar onze leden. Het is het afgelopen jaar immers wel erg snel gegaan met de daling van de elektriciteitsprijzen en de daaraan gekoppelde mestprijs".

divider