banner

Contractaanbod 2018

14 juni 2016

divider

BMC Moerdijk heeft in 2015 een toekenning voor SDE+ toegestuurd gekregen vanuit het Ministerie van Economische Zaken. De SDE+ is toegekend voor een periode van 12 jaar, ingaande 1 januari 2018. Deze SDE+ was noodzakelijk om een sluitende businesscase te verkrijgen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een contractaanbod van Coöperatie DEP aan pluimveehouders. Lees hier het contractaanbod van DEP met ingang van 1 januari 2018.

SDE+
BMC Moerdijk heeft in 2015 een toekenning voor SDE+ toegestuurd gekregen vanuit het Ministerie van Economische Zaken. De SDE+ is toegekend voor een periode van 12 jaar, ingaande 1 januari 2018. Deze SDE+ was noodzakelijk om een sluitende businesscase te verkrijgen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een contractaanbod van Coöperatie DEP aan pluimveehouders.

Contractmogelijkheden
DEP biedt de pluimveehouder 2 typen contract aan:

  • Een overschotscontract, waarbij aantoonbaar het volledige bedrijfsoverschot geleverd moet worden aan DEP.
  • Een vast tonnage contract, waarbij enkel het gecontracteerde tonnage geleverd moet worden aan DEP, ongeacht de bedrijfssituatie op enig moment (ook bij een (tijdelijke) leegstand blijft de leverplicht overeind).

Contractstermijnen
Vervolgens kan de pluimveehouder een keuze maken uit 3 verschillende contractstermijnen:

  • 4 jaar, tot en met 31 december 2021;
  • 8 jaar, tot en met 31 december 2025;
  • 12 jaar, tot en met 31 december 2029.

Kwaliteitsklassen
Aangezien niet elke mestsoort dezelfde waarde heeft voor BMC, hanteert BMC een klasseindeling op basis van de te verwachten kwaliteit van de geleverde mest. BMC hanteert vanaf 2018 vier kwaliteitsklassen: A tot en met D.

  • A: vleeskuikens, kalkoenen, opfokhennen, geforceerd gedroogde tunnelmest;
  • B: volièrehennen, ouderdieren met uitstekende mestkwaliteit;
  • C: scharrelhennen, ouderdieren met goede mestkwaliteit;
  • D: freilandhennen, ouderdieren met voldoende mestkwaliteit.

Bij het aangaan van een nieuw contract, zal BMC en DEP eerst een beoordeling maken in welke klasse de pluimveehouder terecht komt. Er wordt vooraf dus een inschatting gemaakt.

Tijdens de contractperiode kan er een aanpassing van de klasse-indeling plaatsvinden.
Als dit leidt tot een voor de contractant gunstigere prijs, dan zal dit per 1 januari van het opvolgende kalenderjaar worden toegepast. Mocht aanpassing leiden tot een hoger tarief voor de contractant, dan heeft contractant het recht om per 1 januari van het opvolgende kalenderjaar de overeenkomst op te zeggen.

Lees de volledige samenvatting van het contractaanbod >

divider