banner

Succesvolle mestverwerking? Het kan dus wel

10 maart 2017

divider

In 2008 is de biomassacentrale BMC Moerdijk gestart met het opwekken van elektriciteit uit pluimveemest. Honderden pluimveehouders hadden hun krachten gebundeld in Coöperatie DEP om collectief te investeren in de centrale en daarmee hun mestprobleem op te lossen. Hun vastberadenheid en hun financiële bijdrage om de bouw tot stand te brengen verdienen respect en waardering.

Anno 2017 kunnen we concluderen dat BMC een groot succes is gebleken. Niet alleen voor de leden van Coöperatie DEP, maar de gehele pluimveesector heeft profijt gehad van de gerealiseerde ontlasting van de mestmarkt. Na veelal negatieve berichtgeving over mestverwerking en de nodige faillissementen in den lande is het prettig om te constateren dat grootschalige mestverwerking wel degelijk kan slagen. Eensgezindheid blijkt de sleutel tot het succes.

Het bestuur van Coöperatie DEP is dan ook verheugd om te kunnen meedelen dat het in staat is om het destijds bijeengebrachte ledenkapitaal volledig aan de leden terug te betalen. Inclusief een rentecomponent van 10%. En niet pas in 2018 aan het einde van de eerste contracttermijn, maar reeds in het voorjaar van 2017. Deze terugbetalingsregeling geldt niet alleen voor de huidige leden, maar ook ex-leden die inmiddels hun pluimveebedrijf beëindigd hebben, zullen naar rato van hun leveringsjaren het ingebrachte en op naam gestelde ledenkapitaal terug ontvangen.

Het succes van BMC Moerdijk heeft er toe geleid dat de huidige actieve leden massaal ingetekend hebben voor een nieuwe contracttermijn. De meesten zelfs voor een nieuwe periode van 12 jaar tot 2030. Daarnaast blijken veel collega-pluimveehouders geïnteresseerd om in te stappen in dit succesvolle project. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog slechts beperkte ruimte is voor het aannemen van nieuwe leden.

 

divider