banner

Duurzame mestverwerking

divider

MESTKWALITEIT

Bij Coöperatie DEP streven we naar een constant hoge mestkwaliteit en zo laag mogelijke mestafzetkosten voor onze leden. We zorgen ervoor dat uw pluimveemest jaarrond geschikt is voor het opwekken van duurzame energie. In ons kwaliteitsbeleid staat het opbouwen van kennis, overdragen van kennis en bedrijfsbegeleiding voorop. Daarom ondersteunen wij onze leden actief in ‘mestmanagement’.

Als lid kunt u het volgende van ons verwachten:


Kwaliteitsrapportages
Ieder kwartaal ontvangt u een overzicht van de uitslagen van mestmonsters. Deze kunt u gemakkelijk bekijken via uw account op de website van Orgafert. 

Kennisbank
Als lid krijgt u op uw mijn-omgeving toegang tot diverse kennisdocumenten die u helpen om een constant hoge mestkwaliteit te ontwikkelen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het minimaliseren van waterinbreng en beluchting van mest.

Bedrijfsbegeleiding
Ons doel is om zoveel mogelijk pluimveemest van uw bedrijf geschikt te maken voor het opwekken van duurzame energie. Hoofdzakelijk doen we dit door de verbrandingswaarde, de NCW (netto calorische waarde) en het droge-stof-gehalte van de mest te verhogen. Verse mest heeft een droge-stof-gehalte van circa 30%. Om uw mest geschikt te maken voor het genereren van duurzame energie is minimaal 55% droge stof benodigd. 

Praktijkproeven
We voeren diverse praktijkproeven uit om inzicht te krijgen in de effecten en invloeden van mestkwaliteit. Als lid wordt u via uw mijn-omgeving op de hoogte gebracht van de resultaten.

DUURZAME VERWERKING

Jaarlijks leveren we samen met onze leden ruim 350.000 ton geschikte pluimveemest voor het genereren van duurzame energie. Bij de verwerking van uw mest komt energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte zet water om in stoom. De stoom voedt de turbine die een generator aandrijft. De generator produceert vervolgens elektriciteit; groene stroom. Het product dat na verwerking resteert zit nog boordevol belangrijke nutriënten en wordt ingezet als bodemverbeteraar. 

Benieuwd naar dit proces? Bekijk de video!

ENERGIECENTRALE BMC MOERDIJK

De verwerking van uw pluimveemest wordt uitgevoerd bij de energiecentrale BMC Moerdijk. De centrale van energiecentrale BMC Moerdijk is uniek, het is de enige op het Europese vasteland die pluimveemest omzet in groene stroom. Een ploeg van vakmensen werkt continu aan een optimaal proces. Het vereist kennis, inventiviteit en vakmanschap van de operators om het proces zo nauwkeurig mogelijk te regelen met als resultaat een efficiënt werkende centrale.

Wist u dat de centrale jaarlijks 350.000 ton stapelbare mest kan verwerken? Ook beschikt de centrale over een mestopslag van maar liefst 20.000m3.

Ga naar de website van energiecentrale BMC Moerdijk

TRANSPORT

Als lid van Coöperatie DEP wordt uw stapeblare mest opgehaald door onze distributiedochter Orgafert. Orgafert focust zich exclusief op service richting DEP-leden, op tijd, volgens afspraak en zonder fouten. Ook streeft het naar een optimale planning, met minimale lege kilometers door gebruik te maken van opvrachten. Daarnaast stuurt Orgafert op correcte administratieve afwikkeling richting de leden van DEP, overige leveranciers en energiecentrale BMC Moerdijk.

Direct uw ritten inplannen?

Ga naar de website van Orgafert