Over Coöperatie DEP

Structurele mestafzet met opwekken van duurzame energie

Historie
Eind jaren negentig van de vorige eeuw bestond er onder pluimveehouders in Zuid-Nederland groot draagvlak voor het idee stapelbare pluimveemest te gebruiken als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Om dat idee mogelijk te maken werd op 17 april 1998 Stichting DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij) opgericht. Vanuit de stichting werd met enthousiasme gewerkt aan de realisatie van een mestverbrandingscentrale in Moerdijk. Ondanks het enthousiasme duurde het nog acht jaar voordat het definitieve besluit voor de bouw van de centrale genomen werd. In september 2008 werd BMC Moerdijk, in aanwezigheid van toenmalig minister Gerda Verburg, officieel in gebruik genomen. 

Lid en aandeelhouder
De pluimveehouders zijn als lid van DEP, indirect ook aandeelhouder van BMC Moerdijk. Om hun belangen als lid en als aandeelhouder zo goed mogelijk te waarborgen, is Stichting DEP omgezet in Coöperatie DEP. De leden van de Coöperatie vormen samen de algemene vergadering. Zij benoemen de bestuursleden en hebben daarmee invloed op strategische keuzes van de centrale.

Activiteiten DEP
Coöperatie DEP zorgt ervoor dat haar leden verzekerd zijn van de afvoer van stapelbare mest. Dankzij deze afvoergarantie levert DEP een bijdrage aan de continuïteit van de bedrijven en aan een duurzame bedrijfsvoering. DEP levert jaarlijks 400.000 ton mest aan de mestverbrandingscentrale BMC in Moerdijk. Dankzij deze aanvoer is het mestoverschot in de Nederlandse pluimveesector sterk afgenomen en wordt er op een duurzame manier elektriciteit geproduceerd.  

DEP, voor iedere pluimveehouder
Iedere pluimveehouder in Nederland kan lid worden van Coöperatie DEP en via de Coöperatie een gegarandeerde mestafvoer regelen. Ruim zeshonderd vleeskuikenbedrijven, leghennenbedrijven en kalkoenbedrijven regelen hun mestafzet al via DEP. Ongeacht de sector waarin u als pluimveehouder werkzaam bent, kunt u altijd bij ons terecht.

Lidmaatschap 
DEP heeft met haar leden een overeenkomst gesloten waarin de levering en afname van stapelbare pluimveemest voor een periode van 10 jaar is vastgelegd. DEP is een Coöperatie met een beperkte aansprakelijkheid (b.a.) voor haar leden. Die aansprakelijkheid is geregeld in de statuten. Via hun lidmaatschap zijn de leden aandeelhouder van BMC Moerdijk. Die positie geeft ze een stem bij het benoemen van bestuursleden en bij het uitzetten van een koers voor de centrale.

Bestuur en directie
DEP is een transparante organisatie. Bestuur en directie staan open voor opmerkingen en suggesties. Bij een open cultuur past een optimale bereikbaarheid van bestuur en directie voor de leden.  

 

Naam Functie Telefoon
Noud Beijer Voorzitter 06-224 000 20
Andy Siemons Bestuurslid 06-203 008 24
Evert Jan v.d. Vis Bestuurslid   06-289 168 34
Johan Beenders Penningmeester 06-511 985 17
Hans van Berkel Secretaris 0416-36 40 40
Wil van der Heijden Directeur 06-553 004 25

 

Prijsbeleid
DEP werkt op basis van transparante en vaste afzetprijzen voor haar leden pluimveehouders. DEP heeft op dit moment een bonus/malus regeling waarbinnen inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbeteringen beloond worden.