Orgafert

De aanvoer van de stapelbare pluimveemest naar BMC Moerdijk wordt verzorgd door Orgafert BV. Orgafert is een 100% dochtermaatschappij van Coöperatie DEP. Het bestuur van DEP vormt tevens de Raad van Commissarissen van Orgafert.
  
Actuele marktpositie Orgafert
Orgafert BV is een logistieke dienstverlener en handelsonderneming, die zich bezighoudt met de afzet van stapelbare mestproducten, hoofdzakelijk droge pluimveemest. Orgafert organiseert het hele traject van laden, transport en afzet in binnen- en buitenland. Orgafert BV behoort tot de grotere partijen in de markt van stapelbare mest.
 
Orgafert beschikt over een administratief en logistiek systeem dat op een heldere en eenduidige wijze de goederenstroom in beeld brengt. Voor haar transporten maakt zij grotendeels gebruik van vaste marktpartijen, waarbij een langdurige samenwerking de voorkeur heeft.

Taken in relatie tot aanvoer naar BMC Moerdijk

  • De totale logistieke planning en organisatie van de aanvoer naar BMC Moerdijk;
  • aansturing van het transport van pluimveebedrijf tot en met het lossen in de centrale;
  • kwaliteitsbeheer van de aangeboden mest;
  • ledendienst van Coöperatie DEP.

Orgafert beschikt in het kader van de aanvoer naar de centrale van BMC Moerdijk over een eigen kwaliteitsbeheersysteem en een kwaliteitsmanager. Indien nodig zal Orgafert op basis van de gegevens uit dit systeem en de aanwezige deskundigheid de pluimveehouder advies geven over verbetering van de mestkwaliteit.


Adresgegevens Orgafert

De Waal 49
5684 PH Best
 
Postbus 117
5680 AC Best
 
T: 0499-320400 (centraal nummer/ planning)
F: 0499-320401