BMC Moerdijk

Van mest naar stroom en mineralen

DEP levert jaarlijks 400.000 ton mest aan de Bio Massa Centrale (BMC) in Moerdijk. BMC Moerdijk wekt groene stroom op uit pluimveemest: door pluimveemest te verbranden, produceert BMC Moerdijk op duurzame wijze electriciteit en zorgen ze ervoor dat mineralen worden hergebruikt. Hiermee is het mestoverschot in de Nederlandse pluimveesector sterk afgenomen en wordt er op een duurzame manier elektriciteit geproduceerd.

Unieke centrale
BMC Moerdijk is een unieke centrale. Het is de enige centrale op het Europese vasteland die pluimveemest omzet in groene stroom. Bij verbranding van mest komt energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte wordt omgezet in stoom. De stoom voedt de turbine die een generator aandrijft. De generator produceert vervolgens elektriciteit. Maar hoe uniek ook, zo’n centrale draait niet vanzelf. Een ploeg vakmensen werkt volcontinu aan een optimaal verbrandingsproces. Het vereist kennis, inventiviteit en vakmanschap van de operators om het proces zo nauwkeurig mogelijk te regelen met als resultaat een efficiënt werkende centrale.

Stand-alone installatie
De centrale van BMC Moerdijk is gebouwd aan de Middenweg op het industrieterrein van het Havenschap Moerdijk. Het betreft een stand-alone installatie. De verbranding vindt plaats in een wervelbedoven. De installatie kan jaarlijks 440.000 ton stapelbare pluimveemest verwerken. Dit is ruim 33% van het landelijke productievolume en 67% van de productie in Noord-Brabant en Limburg. De centrale beschikt over een mestopslag van 12.000 m3..

Zie ook www.bmcmoerdijk.nl
Hier kunt u ook een virtuele tour door het verbrandingsproces doen!